Наукова діяльність студентів

Здобувач вищої освіти Марія Мусієнко спеціалізації «Право охорони здоров’я» кафедри службового та медичного права Навчально-наукового інституту права ОР «Магістр» пройшла наукове стажування з 20 по 26 вересня 2021 р. на Факультеті права та адміністрації Варшавського університету. 

Наукові публікації студентів: 

1.             Величко О.О., Берлач А.І. Скасування застарілого законодавства часів СРСР. // Право і суспільство. 2020. № 1. С. 15-22. http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/1_2020/part_1/1-1.pdf

2.             Берлач А.І., Ольшевська Ю.М. Підстави притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності в Україні. Юридичний бюлетень. 2020. № 17. С.263-271. http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/v17-2020

3.             Литвин Н.А., Максимович М.І. Актуальні проблеми доступу до медицини під час воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 9. С. 330-332. http://lsej.org.ua/9_2022/80.pdf

4.             Берлач А.І., Тютюнник В.О. Особливості правового статусу військових адміністрацій в умовах воєнного часу. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С. 343-346. http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=150

5.             Литвин Н.А., Гавриш А.С. Проблемні аспекти нормативно-правового закріплення прав неповнолітніх у сфері охорони здоров’я в Україні. Європейські перспективи. 2022. № 3. С. 140–148. https://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/EP-2022-3/EP_2022_3_140.pdf

6.             Литвин Н.А., Громик В.С. Актуальні питання правового регулювання надання медичної допомоги в період дії воєнного стану в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 10. С. 411-414. http://lsej.org.ua/10_2022/100.pdf

7.             Литвин Н.А., Березюк А.В. Правове регулювання здійснення медичної діяльності українськими медичними працівниками за кордоном та іноземними медиками в Україні в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 10. С. 389-392. http://lsej.org.ua/10_2022/94.pdf

8.             Проневич  О.С., Плахотнік Р.А. Організаційно-правове забезпечення надання адміністративних послуг в умовах введення правового режиму воєнного стану в Україні. Журнал східноєвропейського права. 2022. № 99. С. 52-63.  http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2022 / 06/pronevych_plakhot nik_99.pdf.

9.             Кокошко М.В., Левінська Ю.В. Окремі аспекти державної політики щодо забезпечення загальнодоступності медичної допомоги в умовах воєнного стану.  «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»)»: журнал. 2022. № 13(13) 2022. С. 22-33http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/2957/2970

10.          Юлія Свинченко. Правовий статус трансплант – координатора в Україні (С. 292-293). https://drive.google.com/file/d/1KzmeMFULB8PK2CXHEHfCovDIfaQoX3n8/view

11.          Пасєчнік Дар’я. Відшкодування шкоди, завданої вакцинацією: світовий досвід і український контекст. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2021 року) у 2 т. / За заг. ред.к.ю.н., доц. Г.З. Огнев’юк, к.ю.н. А.В. Айдинян. К., 2021. Т. 2. 387 с. - С. 286-288. URL: https://drive.google.com/file/d/1KzmeMFULB8PK2CXHEHfCovDIfaQoX3n8/view.

12.          Савченко Владислав. Організаційно-правові аспекти захисту прав ВІЛ-позитивних осіб в установах відбування покарань. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2021 року) у 2 т. / За заг. ред.к.ю.н., доц. Г.З. Огнев’юк, к.ю.н. А.В. Айдинян. К., 2021. Т. 2. 387 с. - С. 290-291. URL: https://drive.google.com/file/d/1KzmeMFULB8PK2CXHEHfCovDIfaQoX3n8/view.

13.          Турчик Валерія. Правовий захист сурогатних матерів від експлуатації в Україні. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2021 року) у 2 т. / За заг. ред.к.ю.н., доц. Г.З. Огнев’юк, к.ю.н. А.В. Айдинян. К., 2021. Т. 2. 387 с. - С. 295-297. URL: https://drive.google.com/file/d/1KzmeMFULB8PK2CXHEHfCovDIfaQoX3n8/view.

14.          Владислав Савченко. Захист репродуктивних прав жінок у контексті міжнародної міграції населення (С. 381-382). https://drive.google.com/file/d/1V50Qi5GAqW_GXqeNYZR2Ww2m0IbR2HOb/view

15. Мусієнко А. Мусієнко М. До проблеми нормативно-правового забезпечення постмортальної репродукції: Україна та зарубіжний досвід. С. 448-450. URL: http://www.lsej.org.ua/10_2022/110.pdf 

16. Мусієнко А. Мусієнко М. Постмортальна репродукція: проблеми закріплення у законодавстві. С. 66-68. URL:https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%99_%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98_compressed%20(2).pdf