Кафедра службового 

та медичного права

 

Про кафедру

З метою підвищення якості вищої освіти у сфері права, удосконалення її, відповідно до існуючих європейських та світових стандартів, задля поліпшення конкурентоспроможності випускників Університету зі спеціальності «081 Право» на вітчизняному та зарубіжному просторі Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка у червні 2020 року було створено Інститут права. Він постав як спадкоємець юридичного факультету, який багатий на вікові традиції правових шкіл, що започаткували себе ще в ХІХ ст. Увібравши найкращі підходи до підготовки правової еліти та враховуючи потреби сучасності, в Інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка було проведено реорганізацію, ліквідацію та створення нових структурних підрозділів. Як результат 30 червня 2020 року постала нова кафедра службового та медичного права.

Її утворення нині є надзвичайно актуальним та злободенним, адже лише в такий спосіб кращі науковці держави зможуть допомогти власними науковими дослідженнями віднайти ефективні моделі здійснення державного управління та місцевого самоврядування, з одного боку, а з іншого – підготувати кращих фахівців у сфері службового права, які будуть готові до заміщення вакантних посад будь-якого державного рівня. Для цього на кафедрі успішно функціонує спеціалізація «Публічна адміністрація».

Поєднання службового і медичного права не є випадковим. Воно обґрунтовується сучасними викликами сьогодення, які конче потребують фахівців юристів, що розуміються на медичному праві та головне, до фахового адміністрування даної галузі на державній службі. Підготовка таких фахівців здійснюється в межах спеціалізації «Право охорони здоров’я».

Кафедра бере участь у підготовці фахівців освітньо наукової програми PhD (доктор філософії та доктор наук). Нині такий світній ступінь здобувають вісім аспірантів та один докторант, які в межах наукових інтересів кафедри готують дослідження, спрямовані на удосконалення вітчизняного законодавства, з урахуванням кращих українських традицій, існуючих потреб сьогодення та європейської практики.

Під час навчання студентів, аспірантів, докторантів, кафедра бере на себе ще одну, не менш важливу місію, яка полягає у здійсненні виховного процесу. Спираючись на природно правові засади, науково-педагогічний колектив докладає усіх зусиль для цементування у майбутніх правниках засад гуманізму, людяності та верховенства права.

Кафедра зорієнтована не лише на проведення наукових досліджень, надання якісних освітніх послуг, а й передбачає можливість співпраці із практиками, професійними асоціаціями, поглиблення контактів з державними, у тому числі урядовими інституціями, міжнародними, громадськими, професійними організаціями, іншими закладами вищої освіти України та світу.

З метою підвищення якості вищої освіти у сфері права, удосконалення її, відповідно до існуючих європейських та світових стандартів, задля поліпшення конкурентоспроможності випускників Університету зі спеціальності «081 Право» на вітчизняному та зарубіжному просторі Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка у червні 2020 року було створено Інститут права. Він постав як спадкоємець юридичного факультету, який багатий на вікові традиції правових шкіл, що започаткували себе ще в ХІХ ст. Увібравши найкращі підходи до підготовки правової еліти та враховуючи потреби сучасності, в Інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка було проведено реорганізацію, ліквідацію та створення нових структурних підрозділів. Як результат 30 червня 2020 року постала нова кафедра службового та медичного права.

Її утворення нині є надзвичайно актуальним та злободенним, адже лише в такий спосіб кращі науковці держави зможуть допомогти власними науковими дослідженнями віднайти ефективні моделі здійснення державного управління та місцевого самоврядування, з одного боку, а з іншого – підготувати кращих фахівців у сфері службового права, які будуть готові до заміщення вакантних посад будь-якого державного рівня. Для цього на кафедрі успішно функціонує спеціалізація «Публічна адміністрація».

Поєднання службового і медичного права не є випадковим. Воно обґрунтовується сучасними викликами сьогодення, які конче потребують фахівців юристів, що розуміються на медичному праві та головне, до фахового адміністрування даної галузі на державній службі. Підготовка таких фахівців здійснюється в межах спеціалізації «Право охорони здоров’я».

Кафедра бере участь у підготовці фахівців освітньо наукової програми PhD (доктор філософії та доктор наук). Нині такий світній ступінь здобувають вісім аспірантів та один докторант, які в межах наукових інтересів кафедри готують дослідження, спрямовані на удосконалення вітчизняного законодавства, з урахуванням кращих українських традицій, існуючих потреб сьогодення та європейської практики.

Під час навчання студентів, аспірантів, докторантів, кафедра бере на себе ще одну, не менш важливу місію, яка полягає у здійсненні виховного процесу. Спираючись на природно правові засади, науково-педагогічний колектив докладає усіх зусиль для цементування у майбутніх правниках засад гуманізму, людяності та верховенства права.

Кафедра зорієнтована не лише на проведення наукових досліджень, надання якісних освітніх послуг, а й передбачає можливість співпраці із практиками, професійними асоціаціями, поглиблення контактів з державними, у тому числі урядовими інституціями, міжнародними, громадськими, професійними організаціями, іншими закладами вищої освіти України та світу.

Викладачі нашої кафедри
Facebook